Regelgeving ontslagrecht

Mensen worden aangenomen voor werk echter kunnen ook worden ontslagen. Om de belangen van de werknemer te beschermen is daartoe het arbeids- en ontslagrecht opgesteld binnen het Burgerlijk Wetboek. Het vormt de basis waarmee men ontslagen kan worden mits aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. Waaraan moet binnen het ontslagrecht worden voldaan en hoe kunnen de belangen van de werknemer worden beschermd?

Redenen van ontslag

Meerdere redenen kunnen aanleiding zijn voor het ontslag. Toch zijn er slecht een viertal redenen waarom een werknemer wettelijk gezien kan worden ontslagen. Een en ander is afhankelijk van de manier waarop het arbeidscontract tot stand is gekomen. Men kan worden ontslagen wegens:

  • bedrijfseconomische redenen. Het gaat financieel slecht met een bedrijf. Door reorganisaties kunnen mensen ontslagen worden;
  • het aflopen van een contract. Bij arbeidscontracten voor bepaalde tijd of als een doelstelling is behaald kan het contract van rechtswege ontbonden worden;
  • een dringende reden. De werknemer wordt direct op straat gezet door ontslag op staande voet;
  • het genomen ontslag. De werknemer wil niet meer bij de werkgever in dienst zijn, veelal omdat ander nieuw werk is gevonden.

Opzegtermijn

Om een ontslag aan te zeggen dienen zowel de werknemer als werkgever rekening te houden met de wettelijke opzegtermijn. Het ontslagrecht geeft daarover het volgende aan:

  • de werknemer dient rekening te houden met een maand opzegtermijn, mits dit niet anders is vermeld in het arbeidscontract;
  • de werkgever dient per vijf gewerkte jaren rekening te houden met een maand opzegtermijn. Dit kan oplopen tot een opzegtermijn van maximaal vier maanden.

Let wel dat het ontslagrecht aangeeft dat die opzegtermijn vanaf de eerste van de volgende maand ingaat nadat het ontslag is aangezegd. Zeg je het ontslag als werknemer 14 juni aan dan zal de laatste werkdag 31 augustus zijn indien die dag door de week valt.

Wat is afspiegelingsbeginsel?

Is er sprake van een collectief ontslag wegens bedrijfseconomische redenen dan dient men aan de Wet Melding Collectief Ontslag te voldoen. Het houdt in dat men rekening moet houden met aanvullende ontslagrechtregels. Een onderdeel daarvan is dat aan het afspiegelingsbeginsel moet worden voldaan. De ontslagen moeten komen uit alle lagen van de organisatie en over alle leeftijdscategorieƫn. Daartoe moet een evenredige verdeling worden toegepast. Het behelst dus een eerlijke verdeling van de ontslagen zodoende dat strikt genomen iedere werknemer evenveel kans heeft om ontslag te krijgen.

Ontslagvergoeding

Is er sprake van een ontslag waaraan het aan de werkgever te wijten valt dan heeft de werknemer recht op ontslagvergoeding. Binnen het ontslagrecht wordt daartoe gewoonlijk de kantonrechtersformule toegepast. Op basis van het bruto maandsalaris, het aantal gewerkte jaren en een correctie naar leeftijd wordt de hoogte daarvan bepaald. Die correctiefactor bedraagt 0,5 tot 35 jaar en neemt per 10 jaar met 0,5 toe. Door de verschillende onderdelen met elkaar te vermenigvuldigen kan de hoogte van de ontslagvergoeding worden bepaald.

Belang juridische check

Omdat de werkgever veelal niet meer van de diensten van de werknemer wil gebruik maken, wil het bedrijf van het personeel af. Oftewel de onderneming zal aan de eigen belangen denken, welke niet de belangen van de werknemer zijn. Dit houdt in dat een beƫindigingsovereenkomst altijd op onvolkomenheden moet worden gecontroleerd. Bescherm je eigen ontslagrechtelijke belangen als werknemer door juridische bijstand in te schakelen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 78

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op