Uw eigen advocaat voor al uw juridische vragen

Zodra u een onderneming gaat opzetten dan krijgt u te maken met het ondernemingsrecht. Conform de wet kunt u op verschillende manieren een onderneming opstellen ook al heeft u geen financiële middelen. Klein beginnen met een Eenmanszaak of VoF en dan doorgroeien tot een volledige onderneming met een eigen rechtspersoonlijkheid, dat kan! Uiteraard kan het zijn dat uw onderneming onvoldoende baten creëert en daarmee niet meer aan de betalingen kan voldoen, dan is de kans groot dat uw onderneming failliet wordt verklaard. Zoja, dan krijgt u te maken met het faillissementsrecht. Uiteraard vervelend echter bij een faillissementsaanvraag wordt een curator ingesteld aangezien bij een faillissement u geen rechten meer heeft over uw vermogen, aangezien de bewindvoerder de bestaande baten en vermogen moet verrekenen met de openstaande schulden.

Ondernemingsrecht

Voor het juridische correct voeren van een onderneming dient u te voldoen aan de regels opgelegd in het ondernemingsrecht. Het ondernemingsrecht valt uiteen in het Rechtspersonen- en het Vennootschapsrecht. In het ondernemingsrecht staan de regels opgesteld hoe u juridisch een onderneming kunt voeren en op welke verschillende manieren rechtspersoonlijkheid daaraan is verbonden. Toch is het zo dat niet elke onderneming rechtspersoonlijkheid heeft omdat bij het opzetten van dergelijke ondernemingen de financiële middelen nog niet voor handen zijn danwel dat de ondernemer zijn product of dienst eerst op de markt wil brengen en zien hoe een en ander “succesvol” verloopt.

Rechtspersonenrecht

Een entiteit met een rechtspersoonlijkheid draagt de verantwoordelijkheid van de handelingen en acties uitgevoerd door of ten behoeve van die entiteit. Oftewel een bestuurder van een onderneming kan uit hoofde van een BV of NV contracten en overeenkomsten afsluiten, waarbij de onderneming zelf de verantwoordelijkheid draagt. Betreft het echter een Eenmanszaak of VoF dan zijn de firmanten zelf de rechtspersoonlijkheid wat dus betekent dat de bestuurder zelf hoofdelijk aansprakelijk is. Het is dan voor u als ondernemer ook van belang om vooraf bij het opstarten van een zaak stil te staan wat voor onderneming u wilt opzetten.

Vennootschapsrecht

Het vennootschapsrecht geeft dan ook verder onderscheid aan in wat voor typen vennootschappen opgezet kunnen worden, met of zonder rechtspersoonlijkheid. Naast de Besloten en Naamloze Vennootschap en coöperatie met rechtspersoonlijkheid bestaan er ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid zoals de Eenmanszaak, een Maatschap, de Vennootschap onder Firma en Commanditaire Vennootschap. Binnen het vennootschapsrecht staat beschreven waaraan elk type onderneming wettelijk aan moet voldoen. Bovendien legt het de verhouding vast tussen de rechten en plichten van de bestuurder jegens de onderneming en visa versa. Van belang bij het opstarten van een nieuwe onderneming is of u bescherming van uw eigen privé vermogen wilt of niet. De onderneming met rechtspersoonlijkheid is zelf verantwoordelijk voor de financiële situatie terwijl bij een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid uw eigen vermogen bij een faillissement wordt gebruikt om de balans schulden en baten gelijk te trekken. Het is dus van belang om een juiste en passende keus in ondernemingsvorm te maken.

Faillissementsrecht

Indien uw onderneming de rekeningen niet meer kan betalen is er sprake van het niet nakomen van overeenkomsten waarmee de schuldeiser faillissement kan aanvragen. Naast de schuldeiser kunt u zelf ook faillissement aanvragen, maar eveneens de Rechtbank en het Openbaar Ministerie. Zodra het faillissement is aangevraagd wordt een curator ingesteld die uw bedrijfsvoering als het ware bevriest. De curator zal tussen de openstaande schulden en bedrijfsvermogen een verevening doen om zo de schuldeisers tegemoet te komen. Heeft u een onderneming met rechtspersoonlijkheid dan is uw eigen vermogen beschermd tegen faillissement mits u behoorlijk bestuur heeft gevoerd. Heeft u echter een onderneming met onbehoorlijk bestuur gevoerd dan bent u zelf schuldig aan het veroorzaken van het faillissement waarmee uw eigen vermogen eveneens wordt gebruikt om de balans vermogen en schulden recht te trekken.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 78

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op