Faillissement door onvoldoende baten

Ondernemingen welke de financiële verplichtingen niet na kunnen komen hebben het recht om failliet te gaan. In het geval van een faillissement heeft de onderneming niet meer de mogelijkheid om aan contractuele verplichtingen te voldoen waardoor schuldeisers schade hebben. Het faillissementsrecht geeft dan aan dat die schuldeisers het kunnen aanvragen om zo als nog een deel van de schulden terug te krijgen. Wat is de aanleiding van een faillissement en waar moet men rekening mee houden?

Aanleiding faillissement

Een faillissement wordt veroorzaakt door betalingsproblemen. Het bedrijf kan onvoldoende in betalingen voorzien waardoor er een negatieve balans op de solvabiliteitsrekening ontstaat. Schulden blijven toenemen en de inkomsten kunnen die schulden niet meer dekken. Oftewel er ontstaat een onhoudbare situatie waarbij de groep schuldeisers toeneemt. In dat geval is de aanvraag van een faillissement onvermijdelijk.

Inschakeling curator

Indien het faillissementsrecht wordt ingeschakeld dan moet een bewindvoerder de ondernemingstaken overnemen. De oude bestuurders kunnen door de inschakeling van een curator niet meer aan het bedrijfsvermogen komen. De curator bekijkt daartoe alle aspecten van de onderneming zodoende dat baten uit vermogen kunnen worden gehaald om de schulden te dekken. Indien de dekking onvoldoende blijkt te zijn dan kan het zijn dat iedere schuldeisers slechts een deel van de openstaande schuld retour krijgt.

Vereffenen schulden en vermogen

Indien een onderneming failliet gaat dan kan het niet meer aan de betaling van schulden voldoen. Dat houdt in dat de balans van schulden en vermogen of baten gelijk moet worden getrokken. Schuldeisers willen uiteraard geld zien omdat zij reeds geld hebben uitgegeven. Om daaraan voldoening te geven wordt het faillissement uitgesproken om via die weg de contractuele rechten te behalen. Door gebruik te maken van het faillissementsrecht kunnen schuldeisers vermogen deels retour krijgen zodat hun schade beperkt blijft.

Onderscheid bij rechtspersoonlijkheid

Een bedrijf wordt opgesteld door de natuurlijke rechtspersoon of er wordt een rechtspersoonlijkheid voor de onderneming gecreëerd. Dit laatste is van toepassing bij een NV of BV. In dat geval is er een scheiding van het ondernemingsvermogen en het vermogen van de bestuurders zelf. Gaat een onderneming failliet dan wordt slechts het vermogen van het bedrijf zelf aangewend om de balans schulden en vermogen gelijk te trekken.

Sprake van onbehoorlijk bestuur

Indien het bestuur onbehoorlijk heeft gehandeld dan is het bestuur eveneens verantwoordelijk voor het faillissement. Dat houdt in dat er geen sprake meer is van onderscheid van vermogen. Het privé vermogen van de bestuurders kan in dat geval worden aangewend om de schulden balans recht te trekken. Er is sprake van onbehoorlijk bestuur indien het bestuur bewust verkeerde beslissingen heeft genomen of als het bestuur de onderneming heeft gebruik voor zelfverrijking.

Doorstart mogelijkheid

Voordat een onderneming feitelijk failliet wordt verklaard moet de mogelijkheid worden bekeken of een doorstart mogelijk is. Dat houdt in dat schuld betalingen worden uitgesteld tot een later moment in de verwachting dat de resultaten dan beter zijn. Die opbrengsten zijn dan altijd beter dan het nu laten failliet gaan van de onderneming. Laat je altijd informeren naar de mogelijkheden aangaande doorstart om zo de continuïteit van de onderneming te waarborgen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 78

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op