Hoe een bedrijf overnemen?

Schakel voor het overnemen van een bedrijf altijd juridische assistentie in. Door de inschakeling van de advocaat voor ondernemingsrecht bent u compleet goed voorbereid om een beoogd bedrijf op een juridisch correctie manier over te nemen. Uiteraard is het van belang dat de financiële en juridische risico’s en eventuele gevolgen daarbij in kaart worden gebracht zodat de feitelijke overname zonder problemen zal verlopen. Het is belangrijk dat er geen kat in de zak wordt gekocht. Om alle aspecten van het overnemen van een bedrijf goed te laten verlopen doet u er goed aan om de advocaat voor ondernemingsrecht in te schakelen. Daarmee kan het overname proces van begin tot eind effectief worden geregeld zodat er sprake is van een vloeiende overname.

Werkwijze bij bedrijf overname

Meerdere wegen kunnen worden bewandeld om een bedrijf over te nemen. Is er sprake van een aandelen pakket dan kan men daartoe een gepast bod doen om zo een meerderheidsaandeel in de onderneming te verkrijgen. Dat kan geschieden middels een management buy in of buy out. Dat houdt in dat een manager van het eigen bedrijf of derden van buitenaf aandelen overnemen door deze over te kopen. Zodoende kan de onderneming worden overgenomen. Daarnaast kan het zijn dat de fysieke onderneming compleet wordt overgekocht. Beide omstandigheden vergen gedegen juridische kennis om de juiste formaliteiten te regelen en om de afspraken correct uitgevoerd te krijgen.

De boeken controle

Indien een bedrijf wordt overgenomen is het van belang om te weten wat de risico’s daarvan zijn. De advocaat voor ondernemingsrecht kan daartoe worden ingeschakeld om een onpartijdig oordeel te geven door een boeken controle te doen. Dit wordt ook wel de due diligence genoemd waarmee inzicht in:

  • leningen en lopende contracten;
  • verscholen juridische problemen;
  • Ontslagrecht of arbeidsrecht zaken;
  • algemene voorwaarden, overeenkomsten en andere contracten.
  • geheime afspraken, en dergelijke;

wordt verkregen. Het doel daarvan is om risico’s op de investering in kaart te brengen. Daarmee kan een inschatting van de te verwachten problemen worden gedaan om daarop actief te reageren.

Feitelijke juridische regeling

Om een bedrijfsovername concreet te regelen dienen alle juridische uitgangspunten gecheckt te worden. Hoe kan het over te nemen bedrijf functioneren bij de reeds bestaande onderneming? Daarnaast is het de vraag of de bestaande rechtspersoonlijkheid in stand wordt gehouden of er een andere ondernemingsvorm wordt toegepast. Een en ander dient uiteraard goed worden verwoord binnen een bedrijfsovername contract waarbij de aandelen worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Om het eigenaarschap verder te beklinken dient een en ander onder juridisch toezicht worden voltrokken bij de notaris. De notariële aktes worden daartoe verder centraal geregistreerd zodat de overname een feit is. Laat u juridisch adviseren door de advocaat voor ondernemingsrecht zodat de overname zonder problemen verloopt.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 78

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op