Rechten en plichten volgens arbeidsrecht

Het arbeidsrecht legt de belangen tussen werknemer en werkgever concreet vast. Om goed te kunnen opereren als onderneming dienen werknemers aangenomen te worden. Het houdt in dat er rekening gehouden moet worden met het arbeidsrecht zodanig dat de werknemers onder goede voorwaarden taken kunnen verrichten. Het arbeidsrecht beschermt de onderlinge relatie tussen beide partijen en verzorgt via het arbeidscontract de rechten en plichten. Waartoe dient het arbeidsrecht en hoe wordt de arbeidsrelatie tussen beiden vastgelegd?

Noodzaak arbeidscontract

Om taken voor een werkgever uit te kunnen voeren is men verplicht om die relatie middels een arbeidscontract vast te leggen. Het vormt de basis voor een langdurige relatie tussen werknemer en werkgever. Zodoende kan middels concrete afspraken een gezagsrelatie ontstaan waarbij de werknemer de instructies van de werkgever moet opvolgen. Ter compensatie van de inspanningen dient de werkgever een compensatie te betalen in de vorm van:

  • loon;
  • vakantiegeld en –dagen;
  • aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Door de onderlinge verbintenissen concreet vast te leggen wordt het arbeidsrecht concreet gemaakt door gebruik te maken van het arbeidscontract. ==Wat staat in een arbeidscontract?== Het arbeidsrecht schrijft voor dat voor de verrichte taken een reële vergoeding moet worden gegeven welke boven het minimum inkomen ligt. Daarnaast is men verplicht om acht procent vakantiegeld te verkrijgen in combinatie met minimaal 20 vakantie dagen per jaar. Afhankelijk van de geldende CAO wordt die hoeveelheid veelal vermeerderd. Daarnaast moet er zijn aangegeven welke aanvullende voorwaarden er gelden aangaande het arbeidsrecht. Denk bijvoorbeeld aan:

  • de termijn waartegen het arbeidscontract wordt aangegaan. Is er sprake van een doorlopend contract voor onbepaalde tijd of eindigt het contract na een bepaalde periode;
  • de proefperiode: gaat men een arbeidsrelatie aan dan wil men eerst testen hoe het bevalt. Daartoe wordt gebruik gemaakt van de proefperiode. Bevalt het niet dan kan men binnen de proefperiode zonder problemen het arbeidscontract ontbinden. Bevalt het wel dan gaat men door met het officiële arbeidscontract. In dat geval worden alle aspecten van het arbeidsrecht concreet;

==Aanvullende uitgangspunten== De werkgever dient alle middelen aan te leveren zodat de werknemer optimaal kan werken. Er dient een werkplek met bijvoorbeeld een computer gereserveerd zijn of er dient veiligheidskleding geleverd te worden. Daarnaast kan het zijn dat de werknemer een aantal cursussen moet volgen. De werkgever moet dus de juiste en vereiste materialen, diensten enzovoorts aanleveren zodat de werknemer optimaal zijn werk kan doen. ==Arbeidsrecht goed geregeld== Het is altijd noodzaak dat de uitgangspunten van contracten juridisch worden gecontroleerd. Heeft men twijfels aangaande de juiste invulling van het arbeidsrecht dan dient een juridische check uitgevoerd te worden. Daarmee kan snel worden gecontroleerd of de arbeidsrelatie aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Laat arbeidscontracten juridisch controleren door de advocaat voor ondernemingsrecht.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 78

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op