Uw juridisch adviseur is dichtbij U

Schakel een advocatenkantoor Utrecht in bij het opstarten van uw onderneming conform het ondernemingsrecht. Iedere onderneming dat een bedrijfsvoering voert met winst doelstelling valt onder het privaatrecht en dient aan het ondernemingsrecht te voldoen. Normaliter betreft dit dus niet een stichting aangezien deze geen winstdoelstelling kent. Het ondernemingsrecht valt op te splitsen in het vennootschapsrecht en het rechtspersonenrecht. Binnen het vennootschapsrecht worden rechten en plichten beschreven die ondernemingen hebben ongeacht of die onderneming rechtspersoonlijkheid heeft of niet. Het rechtspersonenrecht legt vast welke entiteiten rechtspersoonlijkheid dragen, waarmee de hoofdelijke verantwoordelijkheid is vastgelegd. Dit is van belang zonder meer voor de scheiding van het privé vermogen van de bestuurder en het eigen vermogen van de onderneming. Wilt u dan bij het opstarten van uw onderneming alle juridische kwesties conform het ondernemingsrecht getackeld hebben schakel dan een advocatenkantoor Utrecht in. Laat u daarbij meteen informeren over het ontslagrecht binnen uw organisatie, maar ook over het arbeidsrecht of bestuursrecht en vraag juridisch advies aan.

Scheiding vermogen

Een belangrijk aspect bij de keus van het type onderneming is uiteraard of u een scheiding wilt aanbrengen in het eigen vermogen van de onderneming en uw eigen privé vermogen. Bij een bedrijfsovername of bij het opstarten van een Besloten of Naamloze Vennootschap legt u eigen of aangetrokken vermogen in waartegenover aandelen staan. De bestuurder of externe aandeelhouder krijgt daarmee het eigenaarschap van de onderneming, echter de onderneming zelf heeft rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat er een concrete scheiding is aangebracht tussen het eigen vermogen van de onderneming en het privé vermogen van de bestuurder. Voert de bestuurder aldus een onderneming met behoorlijk bestuur aan dan loopt de bestuurder niet het risico om zijn eigen privé vermogen kwijt te raken bij een eventueel faillissement. Heeft u echter wel onbehoorlijk bestuur gevoerd dan is dat uiteraard anders.

Rechtspersoonlijkheid

Voor het opstarten van een onderneming dient u te overwegen of u een onderneming met rechtspersoonlijkheid opstelt. U heeft namelijk de keus om zelf de verantwoordelijkheid over de onderneming te dragen. Feitelijk ligt het onderscheid in hoeveel kapitaal u werkelijk in de onderneming brengt. Bij een BV, NV of coöperatie dient u namelijk een minimaal bedrag in te leggen om de onderneming een vermogen te geven. De kapitaal krachtige onderneming kan dus zelf handelen waarmee feitelijk de onderneming na goedkeuring van de aktes een rechtspersoonlijkheid bezit. Wilt u echter uw product of dienst uittesten om te zien hoe het aanslaat kunt u overwegen om mogelijk tijdelijk een Eenmanszaak of Firma onder Vennootschap op te zetten. Daarbij blijft u hoofdelijk aansprakelijk aangezien u als bestuurder de rechtspersoonlijkheid van de onderneming bent. Wilt u dan ook binnen Utrecht een onderneming opstarten laat u dan informeren omtrent de mogelijkheden en kansen bij de verschillende ondernemingsvormen.

Een vennootschap

Een onderneming kan rechtspersoonlijkheid hebben maar het kan ook zijn dat de bestuurder de rechtspersoonlijkheid heeft. Daarmee kunnen verschillende vormen van ondernemerschap worden opgesteld waarbij de verantwoordelijkheid of bij de bestuurder of bij de onderneming zelf ligt. Een onderneming met rechtspersoonlijkheid betreft de Besloten of Naamloze Vennootschap en de Coöperatie waarnaast bij een Eenmanszaak, Vennootschap onder Firma, Commanditaire Vennootschap of Maatschappij de rechtspersoonlijkheid bij de bestuurder zelf ligt. Binnen het vennootschapsrecht wordt dan ook aangegeven in hoeverre de rechten en plichten voor de onderneming jegens de bestuurder en visa versa zijn geregeld. Belangrijk is dus om te weten dat bij ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid de bestuurder zelf verantwoordelijk is en bij een onverhoopt faillissement loopt de bestuurder het risico om het privé vermogen te verliezen.

Opstarten onderneming

Wilt u een bedrijf overnemen of een onderneming opstarten in Utrecht dan dient u te voldoen aan het ondernemingsrecht. Wilt u een onderneming met of zonder rechtspersoonlijkheid is dan een belangrijke vraag. Dit is eveneens afhankelijk van het feit of u vermogen heeft of dat u dit kunt aantrekken. Heeft u deze mogelijkheid niet dan bent u aangewezen om een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid op te starten waarbij u zelf de verantwoordelijkheid draagt. Bent u wel kapitaal krachtig of kunt u vermogen aantrekken dan valt het aan te raden om een onderneming met rechtspersoonlijkheid op te starten aangezien uw privé vermogen daarmee wordt beschermd mocht het komen tot een faillissement. Wilt u dan ook een onderneming opstarten schakel dan een advocatenkantoor ondernemingsrecht Utrecht in.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 78

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op