Voor juridische kwesties binnen het ondernemingsrecht stapt u naar de advocaten van ATM in Den Bosch. Binnen een onderneming heeft u te maken met aangenomen personeel, maar ook heeft u te kamen met het bestaansrecht van de rechtspersoonlijkheid binnen de onderneming. Als u een onderneming wilt opstarten dan is het inderdaad de vraag wat uw wensen zijn bij het starten van de onderneming. Pakt u direct groots uit dan kunt u middels aangetrokken vermogen een Naamloze of Besloten Vennootschap opzetten. Begint u rustig aan dan kunt u mogelijk eerder denken aan een eenmanszaak of vennootschap onder firma waarbij de bestuurder(s) de rechtspersoonlijkheid draagt. Om een onderneming op te zetten neemt u de adviezen van advocaten Den Bosch ter harte.

Wel of geen rechtspersoonlijkheid

Het grote verschil bij het verstrekken van een rechtspersoonlijkheid bij het aangaan van een onderneming (NV of BV) is dat de onderneming zelf verantwoordelijk is voor de winst en omzet. U als bestuurder bent dan eigenlijk in dienst van de rechtspersoonlijkheid waarvoor een vergoeding wordt verstrekt. Krijgt de onderneming te maken met een faillissement met behoorlijk bestuur dan is het eigen vermogen van de bestuurders gevrijwaard. Dit ligt anders bij vennootschappen waarbij de bestuurder de rechtspersoonlijkheid draagt. Dan dient het eigen vermogen van de bestuurder aangewend te worden om het verschil in baten en schulden te verevenen. Regel u zaken dan ook goed door advocaten Den Bosch voor advies te vragen.

Aantrekken eigen of vreemd vermogen

Om een vennootschap te financieren met rechtspersoonlijkheid dient daartoe vermogen in de onderneming gestort te worden. Daartoe kunt u uw eigen vermogen gebruiken, waartegen u aandelen verkrijgt van de Besloten Vennootschap. Deze aandelen zijn niet verhandelbaar. Ook kunt u vreemd vermogen aantrekken door aandelen op de markt aan te bieden, zodat u met het vermogen een Naamloze Vennootschap kunt oprichten. Uiteraard hangt het succes daarbij af van wat voor plannen u heeft om met de onderneming te doen. Biedt de onderneming bij start direct groeiperspectieven kan mogelijk meer vermogen aangetrokken worden. Laat u dan ook informeren omtrent de mogelijkheden van het opstellen van een onderneming bij advocaten Den Bosch.

Verandering rechtspersoonlijkheid

Het kan zijn dat u alleen of met meerdere firmanten een eigen onderneming opzet, waarbij met de tijd blijkt dat de onderneming uitermate goed draait. Meer werk betekent meer mensen aan de slag, en dus groeit de onderneming hard. Om uw belangen als bestuurder beter te kunnen beschermen, doet u er dan verstandig aan om de rechtspersoonlijkheid voor de onderneming aan te vragen door eigen of vreemd vermogen in de onderneming te storten. Zodoende kunt u eerst de markt af tasten omtrent uw eigen idee en de verkoopbaarheid daarvan, waarna u de toenemende afzet en winst gebruikt om uw eigen NV of BV op te starten. Om ook de verantwoordelijkheid van de rechtspersoonlijkheid over te dragen naar de onderneming zelf, laat u dan informeren door de advocaten Den Bosch voor het ondernemingsrecht.

De advocaten staan u bij

Het opstarten van uw eigen onderneming gaat gepaard met vele rechten en plichten. De keus uit het wel of niet hebben van een rechtspersoonlijkheid als organisatie is daarbij essentieel voor latere gebeurtenissen. Om ook goed voorbereid te zijn voor de vele juridische valkuilen binnen het ondernemerschap staan de advocaten Den Bosch u graag bij.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 78

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op