Een bedrijf starten Rotterdam

De advocaat Rotterdam kan je de weg wijzen binnen noodzakelijke juridische aspecten. Ga je een bedrijf beginnen als starter dan moet je overwegen wat voor ondernemingsvorm je wilt opzetten. Ieder begin is moeilijk echter je moet reeds concrete beslissingen op juridisch vlak nemen. Daarnaast is het de vraag hoe je je bedrijf gaat financieren en of je personeel in dienst wilt nemen of eerst alleen werkt. Met de kennis van de advocaat ondernemingsrecht Rotterdam krijg je helderheid in vele keuzes die je kunt maken. Start een goed opererend bedrijf door daartoe de juridische basis voor te leggen. Waar moet je als starter in Rotterdam rekening mee houden?

De natuurlijke rechtspersoon

Wil je als starter in Rotterdam een kleine onderneming beginnen dan kun je kiezen tussen de volgende twee ondernemingsvormen:

  • de eenmanszaak: je doet alles zelfstandig van het aanbieden van producten of diensten waartoe je de verdere administratie regelt;
  • de vennootschap onder firma waarmee je tezamen met een andere firmant een bedrijf aangaat. Beide – of meerdere partijen – leggen een gelijk deel aan financiën, arbeid of kennis in om het bedrijf op te kunnen zetten.

Voor deze ondernemingsvormen worden via de advocaat Rotterdam de bedrijfsakten opgesteld waarmee het bedrijf een feit is. De bestuurders zijn zelf verantwoordelijk voor alle handelingen van het bedrijf omdat zij de natuurlijke rechtspersoon zijn.

Ondernemings rechtspersoonlijkheid

Een andere manier voor aansprakelijkheidsstelling is door het opzetten van een rechtspersoonlijkheid voor de onderneming zelf. De bestuurders gaan in naam van de onderneming contracten aan echter dragen niet zelf de verantwoordelijkheid. De onderneming in de vorm van een NV of BV draagt zelf de verantwoordelijkheid. Dit uit zich het beste indien er onverhoopt een faillissement moet worden aangevraagd. Een duidelijke scheidslijn tussen vermogen beschermt de belangen van de bestuurder zelf. Daarnaast kan die onderneming personeel aannemen zodat het bedrijf producten kan maken of diensten kan aanbieden.

Eigen- of aangetrokken vermogen

Hoe ga je de onderneming financieren? Begin je klein met eigen aansprakelijkheid dan gebruik je mogelijk je eigen kapitaal met de hoop dat je er van gaat groeien. Anderzijds kan er via aandelen vermogen worden aangetrokken bij de eigen bestuurders maar ook via vreemde investeerders. Men wordt aandeelhouder van de onderneming en kan dus ook inspraak hebben op de bedrijfsvoering. Dat houdt in dat bij aangetrokken investeerders er vertrouwen moet zijn in de gang van zaken van de onderneming en dat er winst mogelijkheden zijn bij afzet. Laat via de advocaat voor ondernemingsrecht Rotterdam concreet vastleggen hoe de onderneming wordt gefinancierd en wie welke belangen heeft.

Doelstellingen bij ondernemerschap

Om een onderneming concreet op te stellen dienen voorgaande uitgangspunten te worden vastgelegd. Met de advocaat Rotterdam gaat men naar de notaris om de verdere juridische aspecten van de bedrijfsvoering in een akte te beschrijven. Die akte wordt centraal gedeponeerd zodat voor elke partij helder is wat de belangen binnen de onderneming zijn. Wat zijn de ondernemingsdoelstellingen, wat wordt er gedaan om die te behalen en wie verzorgt welke taak binnen het bedrijf.

Verdere juridische begeleiding

Om een bedrijf werkende te kunnen laten houden dienen meerdere contracten in Rotterdam aangegaan te worden. Men gaat leverantie contracten aan en neemt personeel in dienst. Om ervoor te zorgen dat die overeenkomsten juridisch kloppen is een check daarvan via de advocaat verstandig. Daarnaast kun je de advocaat Rotterdam als huisjurist inhuren voor een dag in de week zodat jouw juridische vraagstukken snel en adequaat worden behandeld.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 78

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op