De advocaat voor arbeidsrecht zorgt voor de juiste voorwaarden waarmee werknemer worden aangenomen maar ook worden ontslagen. Als ondernemer neemt u werknemers aan maar u moet ze ook ontslaan, en dat dient conform het arbeidsrecht te gebeuren. Met de advocaat voor arbeidsrecht kunt u op een adequate en juridisch correcte manier het personeelsbestand op peil houden, zonder dat daarbij het arbeidsrecht geschonden wordt. De advocaat voor arbeidsrecht kan dan ook voor uw onderneming ingeschakeld worden om de juiste voorwaarde te creëren voor het laten werken van personeel. Daarnaast kunt u met de advocaat voor arbeidsrecht eveneens bemiddelen mochten er arbeidsconflicten zijn ontstaan, danwel indien er sprake is van een onverhoopt collectief ontslag.

Arbeidscontract

Bij het aangaan van een arbeidsverhouding dient een arbeidscontract te worden opgesteld waarin de voorwaarden van de werkzaamheden worden vastgelegd. U heeft een aantal specifieke taken welke worden beschreven middels de werk beschrijving. Voor die taken wordt door de werkgever een salaris per maand vergoed, echter u bouwt eveneens per jaar vakantiegeld op. Daarnaast kan het zijn dat u recht heeft op aanvullende regelingen, mogelijk in de vorm van een CAO. Verder staat ook aangegeven hoe het arbeidscontract op welke manier ontbonden kan worden, waarbij sprake kan zijn van een proefperiode. Met het arbeidscontract weten werknemer en werkgever precies welke rechten en plichten beide partijen jegens elkaar hebben. Laat u informeren door de advocaat voor arbeidsrecht aangaande arbeidscontracten conform het arbeidsrecht.

Beëindigingsovereenkomst

Om een arbeidscontract te ontbinden wordt overeenkomstig het arbeidsrecht een beëindigingsovereenkomst opgesteld waarin de voorwaarden van de ontbinding staan vermeld. Neem de advocaat voor arbeidsrecht in de arm om een juridisch correct beëindigingsovereenkomst op te stellen. De volgende elementen worden veelal opgenomen in het beëindigingsovereenkomst:

  • ontslagreden: ontslag kan worden aangezegd wegens verschillende redenen. De ontslagreden kan ook invloed hebben op het wel of niet verkrijgen van een WW uitkering na ontslag;
  • opzegtermijn: neemt de werknemer zelf ontslag dan is de opzeg termijn een maand, echter voor de werkgever bedraagt dat voor iedere vijf jaar een maand met een maximum van vier maanden. De opzegtermijn gaat altijd in op de eerste van de volgende maand;
  • Ontslag vergoeding: valt het ontslag te wijten aan de werkgever dan dient de werkgever daartoe een vergoeding te betalen in de vorm van een gouden handdruk. Deze wordt veelal bepaald middels de Kantonrechtersformule.
  • overige van belang zijnde arbeids- en ontslagrechtelijke punten. Laat u daarbij dan ook informeren door een advocaat voor arbeidsrecht.

Bemiddeling collectief ontslag

Uit een reorganisatie van een onderneming in slechte tijden kan het zo zijn dat het onvermijdelijk is dat er collectief ontslagen vallen. Daarbij dienen de ontslagen bepaald te worden middels het afspiegelingsbeginsel waarnaast verder aan de Wet Melding Collectief Ontslag moet worden voldaan. Een collectief ontslag wegens bedrijfseconomische redenen zijn vervelende beslissingen en u kunt middels bemiddeling via een advocaat voor arbeidsrecht het ontslag dan ook op een meer makkelijke manier overbrengen. Juist omdat de mediator arbeidsrecht een onafhankelijk handelende partij is kan dan de moeilijke boodschap via de advocaat eenvoudiger aangezegd worden. De advocaat voor arbeidsrecht zal daarbij op een professionele manier omgaan met de ontslagenen uiteraard rekening houdend met de emotionele omstandigheden.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 78

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op