Advocaat

Noodzaak van juridisch advies MKB

Bent u een starter of heeft u een MKB bedrijf dan is het van belang om juridisch advies in te schakelen. U krijgt te maken met het juridisch correct opstarten van de onderneming maar ook met vele contracten voor levering en personeel. Juridisch advies kan een goede leidraad geven welke weg u wettelijke gezien het beste kunt bewandelen. Daarnaast geeft het de mogelijkheid om problemen te voorkomen of om juridische oplossingen voor potentiële risico’s te vinden. Bij wat voor type zaken kunt u rekenen op goed juridisch advies?

Opstarten van een onderneming

Starters krijgen van het ene op het andere moment te maken met een grote reeks van rechten en plichten voorkomend uit de onderneming. Wat is de onderlinge relatie van de bestuurders en welke type onderneming wordt toegepast. Belangrijke keuzes dienen reeds bij het beginnen van een onderneming worden genomen. Denk aan de keuze tussen rechtspersoonlijkheid voor het bedrijf of dat gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke rechtspersoon bestaande uit de bestuurder zelf. Veel juridische keuzes aangaande het beginnen van een bedrijf hebben verder grote invloed.

Het aangaan van contracten

Om een bedrijf goed te kunnen leiden dienen her en der contracten afgesloten te worden. Dit betreft:

  • leveringscontracten waarbij met een leverancier van gas, water, licht, grondstoffen en materialen afspraken worden gemaakt. Wat zijn de uitgangspunten daarbij, hoe wordt wanneer geleverd en hoe snel moet de betaling voltrekken;
  • productie contracten: aan afnemers dient per maand een bepaalde hoeveelheid producten aangeleverd te worden. Contractueel wordt daartoe een en ander afgestemd met de afnemer.

De inhoud van deze contracten dient uiteraard concreet helder en duidelijk te zijn. Daarnaast moeten de algemene voorwaarden juridisch de belangen van de onderneming goed dekken.

Aannemen en ontslaan van personeel

Voor het maken van de producten lijn dient personeel en managers aangenomen te worden zodat efficiënt en doelmatig de juiste hoeveelheid op een kwalitatief goede manier wordt gemaakt. Personeel wordt aangenomen middels een arbeidscontract. Gaat het echter economisch minder dan moeten werknemers worden ontslagen. Dit wordt bereikt middels een beëindigingsovereenkomst. Beide contracten dienen juridisch sluitend te zijn zodat uw MKB onderneming niet in problemen komt.

Arbeidsconflict bemiddeling

Zijn er problemen op de werkvloer dan is het noodzakelijk om snel een bemiddeling toe te passen. U als ondernemer ziet mogelijk niet de problemen in van de werknemer waardoor de situatie mogelijk kan escaleren. Om te voorkomen dat men langdurig ziek thuis gaat zitten kan juridische bemiddeling uitkomst bieden omdat zo naar elkaar wordt geluisterd. Voorkom langdurig verzuim door tijdig juridische assistentie in te schakelen om zo tot een oplossing te komen.

Veranderingen doorvoeren

Wilt u de organisatie reorganiseren zodat efficiënter wordt gewerkt en beslislijntjes korter worden dan kan het nuttig zijn om juridische verandermanagement toe te passen. De juridische grondslagen van de onderneming moeten compleet anders worden geregeld waarnaast bedrijfsprocessen meer effectief moeten zijn. Daarmee kan op een handige manier veranderingen door de inzet van juridisch advies worden bereikt.

Advisering noodzakelijk

Vele aspecten binnen het MKB ondernemerschap hebben grote invloed op hoe goed of slecht een bedrijf kan draaien. Uitgangspunt is altijd dat de juridische grondslag goed is zodat de onderneming prima kan draaien. Juridisch advies zorgt ervoor dat de basis van het bedrijf goed is zodat er goed mee kan worden gefunctioneerd. Middels goed juridisch advies en gezamenlijke juridische brainstorming kunnen oplossingen op vele gebieden worden gevonden. Profiteer van juridisch advies zodat het zaken doen van uw onderneming op een juridisch verantwoorde manier kan worden uitgevoerd.

 

Neem gelijk contact op!

Nieuwsbrief Ondernemers
Omnius Logo
Raad voor Rechtsbijstand Nederlandse Orde van Advocaten Omnius Keurmerk