Welkom op advocaat voor ondernemingsrecht, een juridische website met alle informatie over het ondernemingsrecht. Deze website is vooral bedoeld voor ondernemers met juridische vragen, maar ook werknemers kunnen hier antwoord vinden op hun juridische vraag.

Vrijblijvend juridisch advies

Bovendien kunt u vrijblijvend juridisch advies inwinnen door een juridische vraag te stellen via ons juridisch advies formulier of via ons telefoonnummer

085-773 70 78

U vindt hier informatie over onder andere:

Veel ondernemingen hebben vragen over alledaagse zaken, zoals het onterecht krijgen van facturen, zogenaamde spookfacturen. Ook het opstellen of controleren van contracten en algemene voorwaarden is een lastige aangelegenheid. Juridische hulp in dit soort gevallen kan vaak handig zijn, en onze advocaten, notarissen en juristen helpen u bij deze issues.

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht behelst allerlei juridische situaties omtrent ondernemingen, van het ontslagrecht, arbeidsrecht of faillissementsrecht. Het is belangrijk om vanaf het begin van ondernemen goed stil te staan bij allerlei juridische issues betreffende uw onderneming. Als u denkt aan een bedrijfsovername of als u zelf een bedrijf wilt starten, dan dient u over van alles na te denken. U wilt immers geen gedoe met ontslagen hebben, of schadevergoedingen moeten betalen omdat u de (juridische) uitsluitingen en/of zekerheden in uw bedrijf niet goed heeft opgezet. Allerlei vervelende situaties hebben vaak een juridische grondslag, daarom is het goed om vooraf hier bij stil te staan, danwel ten tijde van uw onderneming regelmatig uw bedrijf juridisch te laten doorlichten.

Voor het opstarten van uw eigen bedrijf dient u vooraf te bedenken wat voor type onderneming u wilt voeren, alsmede of u als bestuurder van die onderneming vermogens verantwoordelijkheid wilt dragen danwel dat dit gescheiden moet blijven van uw privé vermogen. Gedurende het voeren van de onderneming levert dit geen problemen op echter wanneer de onderneming failliet wordt verklaard bestaat de kans dat uw eigen vermogen wordt aangewend om de balans schulden en vermogen te verevenen. Of dit werkelijk moet is afhankelijk van hoe de rechtspersoonlijkheid binnen uw onderneming is geregeld, waarnaast moet blijken dat er geen aantoonbaar onbehoorlijk bestuur is gevoerd.

Rechtspersonenrecht

Er zijn in principe twee typen ondernemingen. Enerzijds zijn er ondernemingen met rechtspersoonlijkheid waarbij de onderneming eigen vermogen heeft en dus zelfstandig kan handelen. Deze ondernemingen dragen de eigen verantwoordelijkheid voor het functioneren van de onderneming alsmede de voortgang van de onderneming. Is er behoorlijk bestuur gevoerd dan is het privé vermogen van de bestuurders beschermd. Anderzijds bestaan ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid en draagt de bestuurder zelf de verantwoordelijkheid. De rechtspersoonlijkheid houdt in dat een persoon of entiteit handelingen ten behoeve van de onderneming kan uitvoeren zoals het aangaan van contracten en overeenkomsten ten gunste van de onderneming. De verbintenis scheppende karakter van een overeenkomst wordt dan feitelijk met de entiteit dat de rechtspersoonlijkheid draagt aangegaan.

Vennootschapsrecht

Ondernemingen kunnen opgestart worden met of zonder rechtspersoonlijkheid. Dit houdt in dat elke vorm van ondernemerschap verschillende spelregels kent en daartoe zijn conform het vennootschapsrecht aanvullende rechten en plichten opgesteld. Daarmee weten de bestuurders wat hun verantwoordelijkheid is jegens de vennootschap waarnaast ook duidelijk is welke verantwoordelijkheid de vennootschap zelf draagt danwel door de bestuurder gedragen dient te worden. De keus tussen de verschillende ondernemingsvormen is vaak afhankelijk van hoe u vermogen inbrengt in de onderneming. Indien u eigen vermogen inbrengt dan kunt u een Besloten Vennootschap oprichten, trekt u vreemd vermogen aan dan is dit een Naamloze Vennootschap. Heeft u echter niet de mogelijkheid om vermogen aan te trekken dan kunt u een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid opstarten in de vorm van een Eenmanszaak of VoF met meerdere firmanten.

Faillissementsrecht

Gekoppeld aan de rechtspersoonlijkheid en vennootschapsvorm is het faillissementsrecht. De keus hierin heeft effect op hoe met uw privé vermogen wordt omgegaan indien er sprake is van een faillissement. Indien u een onderneming voert zonder rechtspersoonlijkheid dan dient altijd uw privé vermogen aangesproken te worden bij faillissement. Heeft u echter een onderneming met een eigen rechtspersoonlijkheid dan is de onderneming zelf verantwoordelijk voor het faillissement. Daar zit een maar aan vast. Indien u als bestuur onbehoorlijk bestuur heeft gevoerd dan bent u mede verantwoordelijk voor het failliet gaan van de onderneming, waardoor juist uw privé vermogen wel gebruikt wordt om de balans schulden en vermogen gelijk te trekken.

Opstarten onderneming

Het is uiteraard aan u als ondernemer om te besluiten welke type onderneming het beste bij uw omstandigheden past. Heeft u vermogen dat u in de onderneming kunt inleggen dan is het al snel aantrekkelijk om te kiezen voor de beste bescherming van uw eigen privé vermogen. Het kan ook zijn dat u eerst wilt testen hoe uw product of dienst op de markt vergaat door daartoe een Eenmanszaak of VoF op te starten. Lopen de zaken goed dan kunt u vervolgens besluiten om de onderneming verder te professionaliseren door een onderneming met rechtspersoonlijkheid op te starten. Door het groei proces geeft u de onderneming eigen verantwoordelijkheid waarmee uw privé vermogen tevens is beschermd. Wilt u dan ook een onderneming opstarten schakel dan daartoe een advocatenkantoor ondernemingsrecht in.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 78

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op